Elektronika i Technologia...

tu znajdziesz interesujące Cię kwestie!

Jak w rzeczywistości gwarantuje się ochronę dostępu do danych tajnych?

Czy słyszałeś, że nawet cywilny pracownik policji ma obowiązek podpisać dokument zakazujący mu ujawniania przekazanych na terenie komisariatu informacji? Ponadto istnieje szczególna ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie danych niejawnych, jaka m.in. określa sprawy prawne związane z takimi danymi.


Ustawa ta określa m.in. klasyfikację informacji niejawnych, reguły ich przetwarzania, tryb działania kontrolnego czy też reguły przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego. System zabezpieczenia informacji niejawnych jest oparty na paru fundamentalnych unormowaniach, jakie są obowiązujące niezależnie od zmian dokonywanych w rozwiązaniach szczegółowych. Opisywana w niniejszym tekście ochrona informacji niejawnych to w praktyce m.in. nadawanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli "tajne" albo "ściśle tajne". Może to wynikać m.in. z konieczności ochrony przed poważną lub niezwykle istotną szkodą dla RP. Dostęp do tego typu informacji mogłyby mieć jedynie osoby godne zaufania i uprzednio stosownie skontrolowane.


Internet


Nature
Napisał: http://www.sxc.hu
Na podstawie: http://www.sxc.hu


Informacje niejawne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia konkretnych wymagań. We wspomnianej wcześniej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wymieniono między innymi takie klauzule tajności: "ściśle tajne" albo "zastrzeżone". Organizacja ochrony informacji niejawnych opiera się na kilku podstawowych zasadach, do których przestrzegania są zobligowani adresaci ustawy. Najbardziej istotne zgrupowano w art. ustawy. Stanowi on, że informacje tajne, którym nadano określoną klauzulę tajności:
- mogą zostać udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej,


- muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie,


- powinny być chronione, stosownie do nadanej klauzuli tajności

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 11:27:25
Tagi: rzeczy, IT, ochrona, dane