Elektronika i Technologia...

tu znajdziesz interesujące Cię kwestie!

Jakie nadzieje na zatrudnienie mają teraz osoby bezrobotne?

Pracodawcy często kierują własnych pracowników na przeróżne kursy, jakie mają na celu bądź to poszerzenie ich wiedzy na wybrany wątek lub obowiązkowy instruktaż Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Jeżeli zatrudniający uzna, że takie szkolenie jest członkowi personelu konieczne, to pracownik powinien obowiązkowo wziąć w nim udział.


nagrzewnice gazowe
Na podstawie: www.klimatop.pl


Także istnieją szkolenia dla osób bezrobotnych, które szukają zatrudnienia w obojętnie którym zawodzie. warsztaty organizowane przez Urzędy Pracy mogłyby być skierowane do osób, które są z niepełnosprawnością, a poszukują zatrudnienia i nie są w tej chwili nigdzie zatrudnione, ludzi poszukujących pracy, a obecnie są w okresie faktu rozwiązania umowy o pracę. Także z tego typu szkoleń mogą skorzystać osoby, które pracują u osoby, względem której jest ogłoszona upadłość lub jest likwidowana z wyjątkiem likwidowania w celach prywatyzacyjnych. Osoby, które są podległe społecznemu ubezpieczeniu rolniczemu w całościowym zakresie, podstawą którego są przepisy o społecznym ubezpieczeniu rolniczym, jeżeli jest domownikiem lub małżonkiem rolnika, jeżeli zamierza podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową lub otworzyć działalność gospodarczą wykluczając agrobiznes.


google
Na podstawie: pixabay.com
szkolenia
Napisał: Universität Salzburg (PR)
Na podstawie: http://www.flickr.com


Jeżeli zwierzchnik jest zainteresowany zamówieniem szkolenia dla własnych pracowników, może zamówić przeszkolenie na bazie trójstronnych umów w odniesieniu do kursu. Odbywa się to na złożony na piśmie wniosek zainteresowanego pracodawcy. Do wniosku pracodawca powinien dołączyć zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na przeszkolenie na okres przynajmniej sześciu miesięcy w czasie kursu, po jego zakończeniu albo zdaniu egzaminu jeśli taki został przeprowadzony. Tego typu umowa trójstronna jest zawierana między Urzędem Pracy, pracodawcą oraz instytucją przeprowadzającą przeszkolenie.


Urząd Pracy rozpatruje wniosek pracodawcy zgodnie z ich wpływem do urzędu. Informuje on w ciągu 7 dni zatrudniającego o sposobie rozpatrzenia. Jeśli wniosek był rozpatrzony z negatywnym skutkiem, urząd posiada przymus uzasadnić odmowę.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-29 12:21:31
Tagi: warsztat, plan, firm, interes